Зөвлөгөө

Ургамал хамгааллын бодисыг тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага

 1. Химийн бодисыг анхааруулах шинж чанарын тухай санамж байрлуусан, техникийн болон аюулгүйн шаардлага хангасан зориулалтын буюу тухайн ачааг тээвэрлэхэд тусгайлан бэлтгэсэн тээврийн хэрэгслээр зөвхөн тогтоосон маршрутын дагуу тээвэрлэнэ
 2. Тээвэрлэх, ачих, буулгах үеийн аюулгүй ажиллагааг химийн хорт болон аюултай бодисыг тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцна
 3. Химийн бодисыг тухайн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан зааврын дагуу тээвэрлэнэ
 4. Тэээвэрлэлтийн үед ачаа унах, сав баглаа боодол гэмтэх, холилдохоос урьдчилан сэргийлж, тэдгээрийг зөв байрлуулж, хөдөлгөнгүй сайтар бэхэлж ачих ба шингэн бодисын хувьд савны амыг дээш харуулан босоогоор байрлуулна
 5. Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллын “А” зэрэглэлийн бодисыг зөвхөн өдрийн цагаар ачиж буулгах ба энэ үед хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан зааврыг хатуу сахина
 6. Химийн хорт болон аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгслиийн хурд 25-30 км/цаг-аас хэтрэхгүй, 2 тээврийн хэрэгслийн хоорондынзай 50 метрээс багагүй байвал зохино
 7. Химийн хор болон аюултай бодисын хайрцаг сав нь гэмтэлтэй, тээврийн хэрэгсэл бүрэн бус, баримт бичиг зөрчилтэй, анхааруулга, тэмдэг тэмдэглэгэгүй, байвал тээвэрлэлт хийхийг хориглоно
 8. Химийн бодисыг тээвэрлэх тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд химийн бодис бүрийн хор аюулын лавлах мэдээлэл, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө, тэээврлэх маршрут зэргийг танилцуулж гарын үсэг зуруулна
 9. Тээвэрлэлтийн явцад болзошгүй аюул учирсан тохиолдолд хэрэглэх хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл (галын хор, хүрз, лоом, сүх зэрэг багж хэрэгсэл, шуудайтай хэрэгсэл, хувин гэх мэт), хор сармагжуулах бодис, уусмалаар тээврийн хэрэгсэл бүрэн хангагдсан байна. Тээврийн хэргслийн утааны янданг радиоторын тал руу байрлуулна
 10. Химийн бодис тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгслийг сайтар цээврлэж хоргүйжүүлнэ

Ургамал хамгааллын бодисыг хадгалахад тавигдах шаардлага

 1. Химийн бодисыг зориулалтын агуулахад , хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд хадгална
 2. Химийн бодисын агуулахыг хүн ам оршин суугаа газраас 300 аас доошгүй метрийн зайд, үер усанд автахааргүйбайрлалд байрлуулах ба агуулах нь галд тэсвэржилтийн зэргийг хангахуйц материал, хийцтэй болзошгүйослын үед хөрсөнд болон гадагш бодис алдагдахааргүй шал (цементэн болон плитан), бат бэх хамгаалалт бүхий цонх, хаалга, үерийн далан, хамгаалалтын сувагтай байна
 3. Хамт хадгалж болохгүй бодисыг цуг хадгалж болохгүй
 4. Химийн бодисын нэг агуулахад 500 тонноос, агуулахын доторхи нэг тасалгаанд 50 тонноос ихгүй бодис хадгална
 5. Химийн бодисыг хүний нүдний түвшингээс дээд түвшинд байрлах тавиур дээр тавихыг хориглох бөгөөд химийн бодисын тавиур нь гулсаж унахаас хамгаалсан хаалт, саадтай байна
 6. Химийн бодисыг шалан дээр хурааж хадгалах тохиолдолд хүн явах зам гарган байрлуулах ба гарцбг хааж болохгүй
 7. Химийн бодисын агуулахад хүнсний зүйл хадгалах, хэрэглэхийг хориглоно
 8. Химийн бодис хадгалах агуулахад ил гал гаргах, шүдэнз зурахыг хориглоно
 9. Химийн бодис агуулахад асгарч гойжсон эсвэл эвдэрхий сав баглаа боодолтой химийн бодисыг хадгалахыг хориглоно
 10. Химийн бодисын агуулах нь ажиллагсдын гар угаах, усанд орох, хувцас солих нөхцөлөөр хангагдсан байна
 11. Агуулахад хадгалж буй химийн бодисын хор аюулын шинж чанараас хамааруулан зохих анхааруулах тэмдэг, дохио үг, аюулын тухай тэмдэглэгээг агуулахын гадна болон дотор харагдахуйц байрлалд тодоор зурж, бичиж байрлуулна
 12. Химийн бодисын агуулах нь гадны хүн үл нэврэх хаалт, цоожтой байх ба онцгой хортой, аюултай бодис хадгалах нь зөвхөн хариуцагч этгээдийн хувийн тэмдэг бүхий лацаар битүүмжлэгдсэн байна
 13. Агуулах нь хадгалж буй бодисын ангилал, нэр төрөл, тоо хэмжээг тусгасан байнгийн бүртгэлтэй байна

Ургамал хамгааллын бодисыг хэрэглэх аюулгүй ажиллагааны заавар

 1. Химийн бодис болон пестицидийг худалдан авахдаа, худалдаалах тодорхой эрх бүхий байгууллагаас худалдан авч мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө, зааврыг үндэслэн хэрэглэх хэрэгтэй.
 2. Химийн бодис болон пестицидийг хүүхэд хүрч авахааргүй, цоож түгжээ сайтай сав агуулахад хадгалах ба хүнсний зүйлтэй хамт хадгалж болохгүй.
 3. Химийн бодис болон пестицид байсан сав бүрэн гүйцэд цэвэрлэгддэггүй учир хүнсний бүтээгдэхүүн (ус, айраг г.м) –ийг ямарч хугацаагаар хадгалах буюу зөөвөрлөж болохгүйг анхаарна.
 4. Шүршилт хийж дууссаны дараа нүүр гараа савандаж угаах, амаа цэвэр усаар зайлах хэрэгтэй. Ажил дууссаны дараа ажлын хувцасыг сольж хамгаалах хэрэгслийн журмын дагуу хадгалалтанд тавина.
 5. Химийн бодис хэрэглэх үед хордсон анхны шинж тэмдэг илэрсэн даруйд (дотор муухайрах, бөөлжих, бие эвгүйрэх, сулрах) цэвэр агаарт гаргаж анхны тусламж үзүүлнэ. Үүнд:
 • Амьсгалахад саад бэрхшээл учирвал: Хохирогчийг пестицид хэрэглэсэн бүс нутгаас нэн даруй холдуулж хүзүү хавийн хувцасыг сулруулан цэвэр агаар амьсгалуулж тайван байлгах нөхцөл хангана.
 • Залгигдсан тохиолдолд: Амаа усаар зайлна. Дараа нь идэвхтэй нүүрс усны суспензийн уусмал уулгана. Дараа нь залгиур хойлойн арын ханыг өөрөө цочроож бөөлжиж гаргана. Үүний дараа дахин идэвхтэй нүүрс усны суспензийн уусмал уулгана. Өвчтөн үргэлжлүүлэн ихээр бөөлжвөл хүчилтөрөгчтэй хэрэгсэлтэй түргэний машин дуудна.
 • Бэлдмэл нүдэнд хүрсэн тохиолдолд: Цэвэр усаар 15 минут зайлж угаах ба энэ үйлдлийг хийхдээ нүдээ нээлттэй байлгана. Хэрэв нүдний салст бүрхэвч цочирсон бол түргэн эмчид хандах хэрэгтэй.
 • Бэлдмэл арьсанд хүрсэн тохиолдолд: Эхлээд арьсанд шингээлгүй наалдсан хэсгийг хөвөнд шингээж аваад, гоожууртай усанд савандан арилгаж угаана.
 1. Шүршилт хийсэн төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэл, хувцасыг цэвэрлэсэн шингэнийг устгалын байнгийн болон түр цэгт, зориулалтын нүхэнд хийж булж битүүмжилсэн байна.
 2. Жирэмсэн ба хөхүүл эхчүүд, 16 нас хүрээгүй хүүхэд, өндөр настан, халдварт өвчнөөр өвчилсөн, мэс засал хийлгээд нэг жил болоогүй болон пестицидэд харш өвчтэй хүмүүсийг ажиллуулахыг хориглоно.