Хог ургамлын эсрэг /гербицид/

2016-07-08

Дротик, ККР 

Үр тариа, эрдэнэ шишийн таябайн нэг, олон наст хос үрийн талт хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан соёололтын дараах сонгомол системийн үйлчилгээтэй гербицид.

Зингер, СП 

Зусах, өвөлжих буудай, зусах, өвөлжих арвай, хөх тариа, хошуу будаа, маалингын тариалангийн талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамал ба зарим олон наст хос үрийн талт хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан соёололтын дараах сонгомол системийн үйлчилгээтэй гербицид. 2,4-Д ба 2М-4Х-Т тэсвэртэй хог ургамлыг мөн устгана.

Зонтран, ККР 

Зонтран, ККР -Сонгомол үйлчилгээтэй соёололтын өмнө болон дараа хэрэглэх гербицид. Лооль, төмсний талбайд ургасан нэг наст үетэн болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг хэрэглэнэ.

Кассиус,  ВРП 

Кассиус, ВРП  нь төмс, эрдэнэ шишийн тариалангийн талбайн нэг ба олон наст хос үрийн талт, зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг системийн үйлчилгээтэй соёололтын өмнө болон дараах гербицид.

Лорнет, ВР 

Рапс, арвай, хошуу буудай, үр тариа, чихрийн манжин, маалинга болон бусад таримлын шаралзганы зүйл, балжингарав, тарнын зүйл болон бусад хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан соёололтын дараа хэрэглэдэг сонгомол үйлчилгээтэй гербицид.

Овсюген Экспресс, КЭ 

Өвөлжих ба зусах буудайн тариалангийн талбайн нэг наст үет хог ургамалтай тэмцэхэд хэрэглэдэг сонгомол ба дотоод үйлчилгээтэй соёололтын дараах гербицид.

Спрут экстра, BP 

Нэг ба олон наст үет, хос үрийн талт хог ургамлыг устгахад зориулагдсан сонгомол биш нэлэнхүйн дотоод үйлчилгээтэй гербицид (өвслөг, модлог, бутлаг ургамалд хэрэглэнэ).

Фенизан, ВР 

Өвөлжих ба зусах буудай, арвай, хошуу будаа, хөх тариа, шар будааны тариалангийн талбайн нэг наст хос үрийн талт болон зарим олон наст хос үрийн талт хог ургамалтай тэмцэхэд хэрэглэдэг соёололтын дараах гербицид.

Форвард, МКЭ 

Рапс, шар буурцаг, чихрийн манжин, наранцэцэг, маалинга зэрэг таримлын нэг ба олон наст үет хог ургамлын эсрэг тэмцэхэд зориулагдсан соёололтын дараах сонгомол үйлчилгээтэй гербицид.

Фурэкс, КЭ 

Гербицид нь чихрийн манжин, хүрэн манжин, тэжээлийн манжин, бөөрөнхий байцаа, шар лууван, шар буурцаг, рапс, наранцэцэг, вандуй, маалинга зэрэг таримлын нэг наст үет хог ургамлын эсрэг тэмцэхэд зориулагдсан сонгомол, дотоод үйлчилгээтэй соёололтын дараах гербицид.

Сэтгэгдэл хаалттай