Шавжийн эсрэг /инсектицид/

2016-07-08

Фаскорд, КЭ 

Буудай, арвай, төмс, чихрийн манжин ба бусад хөдөө аж ахуйн тарималд хөнөөл учруулдаг хортон шавжтай (бүүрэг, бөөс, цацаг далавчтан, цикад, царцаа, шөвгөр хошуут цох, навч хуйлагч ба бусад) тэмцэхэд хэрэглэх нийлэг перитроид бүлгийн инсектицид.

Сэтгэгдэл хаалттай